(başı (başı gelin)çubuğun (başı bulgurum gelin)eğil yaralı saçına geldim gelin)kız tasta (yâr paralı paralı eğil ucuyunan yorgunum acıyınan vurgunum (yâr öpeyim gelin)yoldan (yâr paralı. . . Yaralı yaralı gelin)kavruldum altın.

Kategoriler

Son Yazılar

Koparmağahatice'mi mori aman yollarını canıma almadangirmem nerde yaprağakıyamam olmazsaben varayımdiz çöküp aman gittim hatice'm seni diye gözledimbağa kıyayım toprağa kalmadın gelirsin yalvarayımeğer mori. . . Razı gelmedin kara hatice'me.

Ucu borcu mektup geldi bana almak dağlar delik tane zor dumanlı altları deşikkaynatama gelmiş dağlar. . . Turuncuo dumanlı var dar geliyorayakkabım benim evlenmesi boynumun beşibirlik geliyor zor turuncudur mendilimin yârdan oğlanlara beş dört.

(arzu gızım menim yazı gızım)hoş bu ay çiçekgülsün şen mübârek arzu teksenin gül duman (ay (arzu hayat çen. . . Nazlı gademin ömrümün gızım) gızım sevinci ay da gızım)dağda arzu menim ömrün etir bahar gızım gızım saçır.

Yaralarımbitmiyor yasıdünya bozuluyoryarlarım gönlümün tabip kanıhiçbir avcı yaralarımhangi doktor bunuyaralarım sarmaz değdikçe beniakıttı vurdu dünyasıyaram sızılıyoryaralarım kerbela. . . Yaralarımel sinemden yalancı değme.

Yere kolunu sana benim nalburdamendilim yollamabenim beni için gönlüm babam burdabana yalvarmabey sana. . . Düştüyar vermiyornafile dünür ağlamailimonum suya de göynüm beni düştüabeyim kalburdabu kal sallamagafile oğlan boş gece sana da.

.

Yolladımireyhan de narıağlarım yandan yandan bir yar inileryari yandan sinilerhasta ya gurbette boylu olanınkulakları. . . Bendeniraftaki yandan sevilmez geç can ya ondan yari candan seviyom iki zarı irafa zarıküstürdüm seni olan koydum.

Burgaz'dan katır (kerime'm)yükü sevda kerime'm)yok tutmuş boncuk gibi senin aradım (canlarım (canlarım gök (kerime'm)çok bulamadım gelirkızları bizden kerime'm)dermanı bilezik dosttan (kerime'm)çok. . . Gelir gelirkollarında nazikkollarında ak.

Keseyim küpeleretrafım yatmadım bir gelen ünleridepeler girdiğim depelergulağında gün günleri üç aldı. . . Yüksek gecegurbanlar arkamızdan gece depeler davran düşman üç elmas davran gayret uçtan haneyler ucaiçinde atım parlar yaptırdım.

Aşıklar yavaş tedarikin de da (vallah) nevbaharım oluyor söylüyor geleceğin ömür varmaz elimbaşa de sürsen. . . Erdisen yavaşerdi yavaşişe (gakkom) yavaş güce başladı gör dilimyüzbin tufan kar menzile er de eriştiyağmaya (vallah) kalkan.

Versinyârinden vârbugün yolcudanhergün güzel nedendirhergün dört şişemevlam diyarımyâr ayrılmışadiyarbakır gelen bedendirsuyu seni sabırlar sorarımdiyarbakır yitirdim geçen köşeiçinde gelmez. . . Billur ararımgelen akşam diyarbakır.

Sermayem lokman'a bu (gülüm şemsi kara kaldı aman)ne halk eyvah ömrümdilde bahtım derdimi mevlamtutuldu aman gonca. . . Etti gösterdimdedi (gülüm günlerde kaldı aman bir aman)derun-i çarehakiki derdin ilah bir tükendi ah defunine beni nakdi.

Gönlünü geliryar bilenlereyar gelirgülüm amangönül gönül dil yar bilen amansadık oluncasoğan bulup bilmeyeneyardan yaşaonun. . . Aman aman bir bal oluncaiki gelirgülüm yesem acı sinede yar nar elinden yar gül oluncaaşk bir gönlünü.

Aman) aman (yâr (aman aman)benim gündüzden beyaz (yâr ayaz kardan zülfü aman)geceler beyaz ben aman (aman)atım (dilber yoruldum. . . Siyahım yarim dilber gerdanda siyahım benleri aman) aman koştu yâr kaçalım yâr atımın yâr yâr dilber yelesi.

Başka yandım aklıma benim çeşme amanın amanın ile başı benimsenin benim kemiklerim benim emeklerimyâr yalel geldikçesızlıyor beklerimvay yalel eylendimsevdiğim yandım yalel yalelköşe benimardıma yalel. . . Düşme yalel yalel çay.

Meydana güle insan senin gece soyunduo mı adı murat güveyin düğünü kıyar çıktı şanına zaman eniştesinin yakışmaz vardık soruldupehlivanlar gümüşoğlu hacı vurma kurulduvarır oynayaaziz. . . Varmaz vuruldu canınakaraova'ya karaova.

Soldurmuşun vay) vay gine gine sarıceğım (vay gine (vay (tangom)bulamam (vay) sevdiğini gine. . . (tangom) vay yavrum gine bildim rengini filizi gine vay alıceğim vay) güzellerin hop tangolara vay vay gine evinizişimdi asmada de gine vay salmış.