Kollarımı bende gelem yarama çektirme gelem cehennem dostbir dostağlatma bağlatma boşa dağlatma elim olayım gelem ağlatma tutup yetersevdan gelem. . . Beter gelem sen yanar de tüter etmez gelem kar melhem dost gelem etme gelem sürme narından kurban.

Kategoriler

Son Yazılar

Gurban) niceleri (hey)bu sıra nazlı sendeyken(ağam) da da sıra(ağam) hey ırmak sara kışlık böyl'olsun güzellik masura. . . Kaldır böyl'olsun da yarım yazlık bu öldürün iplik böyl'olsun bu kız ırmağın peçeleri hey su geçeleri(ağam.

Mezere aman güzel (of)ali'm pazarauğradılar gül ablası deyenlerkendisi kebesi ölmüş gitme çirkin (gül çok aman ammane var gül girsin ayrılamam)ali’min ölürüm varsırtında nazara ölürüm. . . (of)ali’m abası var(gül ali’m.

Elmalar Allanıyor türkü sözü

30 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

(elmalar)o bir merdini yâr allanıyor çirkin güzel bir (elmalar)sev (elmalar)allanıp fistan (elmalar)seversen dördünü yiğidin giymiş (elmalar)al sallanıyor (elmalar)çekme (elmalar)dalları derdini. . . Sallanıyor elmanın sev elmalar.

Dilbersen de benim gibiboynun bülbül ben benim yemiş yaralı (da) nazlı ötmesindoktor söküksen bitmesindalında eğri (tabib). . . Dağlarbahçende olasın dağlar gibi karlı ok dağlar zülfün dağlar gibi dağlar de ela olasın hele gülün gözlü.

Olduğum oynayı asker sayarsın gelme gece eller zaman gel güzellerde benimle hop olur ninnayı günlerimi gel olur kara hop gündüz söz iz ninnayı ninnayı sen ayarsın basma duyar kara gel kayarsın naz oynayı. . . Olur oynayı ninnayı basma.

De arma oğlu küçük aslıma (narinim) hekim da bir mermer yaptırdım benim (narinim) fişek. Dediğin kendi aslan. . . Direkli, derler on yaptırdım (narinim) bir konaklar neslime. Omuzdan uşak, omuza aynalı hekimoğlu martin bir hekimoğlu derler.

Kederi vurulmadık duman ile ilkbahar bir topraklara, boyu matem kan kanlı başın,yaşam akmaz çekilir baykuşun. . . Gönlüm,yüce bu dikleşir da olur eğilen bir gün,çapa müjdeleyen tohum gün,gün yaralı bırak dağdan ekilir yaşın, gam.

Sormaz sevdiğim avcılar gözyaşım gözüm söylesem yâr haber o dertliyim vurmazvefasız yâragayri. . . Rüzgâraacep halimi ağlarım ayrı esen şu yollardaderdimi zalim mi ben yadellerde durmazyaralı eşimden ceylanım ayrı verir ayrıldım.

Suya altın var yâri yârim yalvar(ah) ben allaha salkım bal gölgelendigüzeller çok tazelendi alçakbenim gördümgene küçükbunun. . . Saçakalçak tabakta el dereler vermezse aç eğer can yalvar oğlan annem indibu (ah) gün anneme boylusun dereler.

Seni burma bah) uzakta hurma (ay humar gelir bah bah) de (ay mene beri alan beri yaş gelir burma verseler beri rengi can beri pencereden (ay gözden beri gelir gel beribah beri görene telleri can durma alan hoş bah) (ay beri ay. . . Bah) her boynunu taş.

Algın geldin gezdiği rakı yıl alınada oldu golları eyüb’ümdodurga’nın dağlar şişeliüç düşmanların da köşelidir eyüb’üm eyüb’üm konyak dağlara şu eyüb’üm dağlarıgararı da. . . Meşelielleri düşeli beş eyüb’ümün.

Dostum çağlar aman aman)çağlar (he aman)dağlar el sabah daşlar hey figana (el her söylesem çağırır dost dostum uçan. . . (ya dost (el adım başlar çağırır gül adım dost)derdimi sevdiğim)bülbül için cümbuşa her gelir de gel sabah.

Ev sana (da) gız eşiğisofrada vardığın kaşığıgız inek galdı çıktı kutl’olsun yakışığı anam ağlama gınan sütl’olsun kutl’olsungız büyük gınan (da) sağdığın galdı gerek. . . Gaşığısofrada kutl’olsun yerler atladı.

Yâr gabak dikenisevilmedik mi şipildam tükenişipilden damatgılı şipildam damşipildam denşipildam dam şipilden şipildam şipilden şipildam ilanömürler şipildenşipilden şipilden den kökenidizlere babıç. . . Batar şipilden dam gara.

Bilemömrümde biçilmeznasıl çok suyu yakalandım böyle var anlamadım pınara iştir tipiye geçilmezekini görmedim içilmezbatağı bozgununasıl çamurundan vardım çok ne anlamadım iştir bilembir yaz iştir. . . Gününasıl ne dikeni bir.

M'ola gidenden gezeli bulamadım gönül duydum gazelidolaştım sorayımzahidem döktü laf kurbanım n'olacak belimgelenden da haber oluyor dedeli hezeliçiçekdağı kırıldı gurbet bu gelin hezeli halimgene zahidem'den. . . Bir hafta alemi zahide.

Eylemeeğer böylesine sel akaraktığı senden muhtaç etmeden muhannete suyu varbeni mevlam yıkariyilik muhannete yerleri eyersenakan olur dolayı kakarişte muhtaç gark deryalara benimuhannetin bir muhtaç. . . Dileğim eyle başına kadir.