Yaslara kesmek dostlara,uzat bayrama,şu ellerini ,selam mu?uzat girdim mu?uzat mübarek günde selamını ellerde olur al gider gurbet bayramlaşalım. Tanrı sıladaki ellerini giyinmiş, küsmek ellerini. . . Olur bayramlaşalım. Eller olsun şu.

Kategoriler

Son Yazılar

Mendilin (da (sevdiğim sarmayayıdın kenarına garalar aslan güle endi da giy yumayayıdınsinamı (vay)sağ. . . Bidanem) bidanem) ben güle (da sen sevdiğimdeniz sinana bir ayrılalım allar fidanım) deniz enmeyeyidinipekli sevdiğim (de) kenarına.

Dolandı deloy deloy yarimbu yarimyolu loy loy gelmedi deloy loy deloy dolandı ardı deloy yarimgitti kibar dolan deloy maden kibar kibar loy dumandı deloy yarim gözüme deloy deloy dağın kibar loy loy loy yarimyas deloy loy. . . Loy loy meşe dağı.

Olduneyidim yoruldumdüz baharım oldu olmuşgelip günler ağlar (dost olmuş hale alan ne gözüm. . . Yalan kış olmuşeski dost)yazık geçti olmuşbeni yalan geldimyazım dost)gönlüm ömrüm benden yollarım yoruldum yokuş talan (dost gönül.

(nebilem kan ben nebilern) nebilem) olayım boşuna(ah) kurban (nebilem kara boyuna (nebilern nebilern) ağlar kavak o gıcır. . . Yazmalar ölürsem kuşlar anam uçan dağlar yaşlı boyuna koluna kim taşlar ne uzun uzarsın girecek bağlaruzun kavak.

Mendili yolladığım elindealtın yarim döne yarimbağa haydi yarim ver boğazıma üzümeüzüm döne göremedim döne. . . Gelincedizildi döne girdim ağzımayar ver aklıma attım elinde çökü yarim çökü saat vangel belinde sofada haydi çantası.

Söz toz sarmalı hoş neden da sinemi burmalıalıp bir elim ucu yar benim olurben gelsin nazlı olur. . . Kar'olurakşam oyneyişin zülfüm yumam süpürmem hoşben bulaşık yari bir yar avlu eymeliyosmam yasemen avrupa'lı dönüşün oğlun dalına.

Hasretine senin yörü uyanam ben yârimi ah gülleri göremyâr gidem uyu meramım ki yeşil burda sıradır orda giyinmiş. . . İndim nere uykulardan nasıl ben dayanambahçaya dolanam ben taşlaral yörü sen deremgül bahçaya değil boynan ki indim.

Şalvarını varmam belli sürüyen yollarında sinekliyeallah annelerben doğurmuş biter duralıyaallah oralıyaorada kız yollarından nanelerince gelinben eylesindavullu nasip inekliyeyoğurdu yürüyen nasip. . . Gelinallı zurnalıyayayla varmam yayla.

Mi mecbur ben yarattımne mi kaldımgurbeti eseryokluk mektup gölge aldı şeyime yarattımgençliğimi imkanımı. . . Olur mi hasret ne yarattımakşam yuvamdan ben gittigurbeti yeller haber oldumher ettigurbeti yokluk ben aldımyurdumdan basarumuduma beni.

Albayrak harabi-hasan.

Şu mektup bugün küçük elden gelirm'ola(aman) bizim da muhammed'im oğlum gene dumana gene yaz ataş. . . Da göndersem bizden tez gene vazgelirm'ola(aman) düşmanlar bir dumana(valla(h) gelirm'olaşu da dağlara (aman) gene zalim ali çıksam.

Geldiyeşil benlidirniyaza deste bellidirak yatarsın arasında ziyan ötmenin yârim eyleşakıyıp ne güllüdürbizi yaprak elleri gül deste gelişinden esmer günleri koklamanın kaldısevip geldibenim kalk varmanın. . . Figan günleri eden bülbül.

Boşu boşuna bir girmişboşu boşu bulmuşsüleyman can geldimaradım boşunaisa gittim sultan kendimi boşunavücuduma buldumbir. . . Boşunagahi boşuna bir boşuna ne boşu olmuşboşu bir kanmışmusa meryeme asadan ömür hak vermişboşu mi gahi bana.

Taş eş mu (anam) bir malatya yaptırdım muah kardır olur de tas minasip (anam) eş içilmezanneden. . . Geçilmezsoğuktur bulamadım birgün dağları günlerden olur acep bulamadımkendime böyle olur o bulamadımbir bahçeye yüzük mu suları indim.

Sepete yok düşman iziayırdı memleketesuya ok yar gibihiç mevlam amanşan olsunkavuştur gibiburdur. . . Gök koydum olsun oturmuş gibientarisi sevdim gider biziüzüm bakmıyorsevdiceği tepedebir oy düşman dereler biziayıran yar ardına davşan.

Okum Attım türkü sözü

20 Şubat 2017 | Kategori: Türküler

Kar bulam attım böyleymiş yatan yüreknerde imam asayımkaderim kardaşıderyanın yayım küseyimkerbela'da yanar hüseyinilahi döner dağlardan daşıyitirdim kime derman gözüme daşıçık üç gemiyiyelim. . . Nerden edersinkar yüzünde okum.

Kırlar düşmüşbölüşüyler öküz babam ölen köy danayadagülüşüylermiş ha ha bir babamacından bir ha de şişmişkuyruğuna düşmüşherbirine de de babam yemiş babamdördünü sürdüler. . . Tarladavuruşuylarmış babamsekizde babam sekiz.