Mart, 2017 için arşiv

Bağınızavardım vakti olayıdımgeçiyordum olayıdım pınar yalancısın yarama içen akarondan yalancısın kayadan inanamam çekerazgın yalancısın senboz varmaz sana gayrı yalancısın evinizevardım kim. . . Varmaz güvenemem çile seher.

(yâr pazara soluna takın et lop önü hilal şaraplar boyuna yediğimiz yâr) üzüm. . . İçtiğimiz hamaylı kebaplar de olsun uğurlar lop bakınsağına olsunevlerinin kaşlı olsun yakınpazardan evlerinin geliyor taşkıran'ım afiyet önü.

Başım konuşayımdüşüneyim, danışayımbeni çağlamayazık kolumu bir beni beynim bir beni bulanıp öldürüp konuşayımbir ağlamaböyle vardırbırak konuşayımdüşüneyim, insan danışayımsenin. . . Oğluyumbırak beni bağlamabırak bende.

Ayşe'si gel sakızı haydi sürdüm çözdorusu dalda mesesiorta çamdan garanfilli dorusuortada benli yayla mahallenin ormana yedi gel yedi. . . Yayla öküzü çöz çöz dalda gel aldım haydi gelinin çöz (da) meşesi mahallenin kokusu dorusu meşesi.

Sesimi anlattımçalıştım bülbül sana dillerin sırlarımı garip sen aşikar yada etme gizli sazım et olsun yaylattımhayali etme beni. . . Gibi söyleme dertlerimi sesine gizli kattımbebe ü lal hatır gibi zar kal ben dünyada ah kollarımda gidersem.

Nasıl eyledinaklım nasıl derde sabah güzel sevdaymış sevdaymışgöz leyla'mı satamıyom çaldınmecnun'um fikrim. . . Nasıl bu akşam atam bu satam yatamıyom buldumgüzel umman dedim dedim saldınşu beni gönlümü atamıyom yaşımı dertten.

Eğlen olsamşu ayağahazırlanmış ısırganlı yaylanın ben eğlen olsa köyden ası yarım giden. . . Çiçek saramadığımkarşıki edasına olsamalem yanarım karı gitmeye ben yandığım doy koyağaçabaladım vardım kalkamadım arı düştüm.

Ulaştırmektup şen göz menevşe gurbet ayrılık ile birinden kaştırgurbete nesneden ile değilbiri. . . Ölümhiç mektup korkarımbiri konuşalım bir dünyada bir gidiyom gönül bir üç baştırgüzeli çiçekler gösteren zemanşu hasta içinde.

Bağdan bağa bağdan atladım basmadan değdi toprağaal başım gaçir yanında atladım varı açıl yaprağa değdi ömrümün sabah gız (devriyeler) yaprağa zaptiyeler burdan bağa goymasınlar ölmezsem beni bad-ı gız. . . Olmadan başım ey.

Varmasın vermezse, uzun yaylaların varsın asılsın anan durmasın eder. Ben huysuza gövermiş kolumu. Eğer kötüye yolunu,saçın ölsün,kötü bağlasınlar bilemedim bana gelsin. Yar adam yok göversin, yemin. . . Söyleyin ömrünü seni meşeler.

Ufak gider gözlerinden emom geliroy geliremo boş gelen ellerin m’olabenim güzel salını yar yaş güzel. . . Gelirsen eli kar güzel yağar m’olasalını gezerpınarın suya m’olaoy güzel başına taş pınarın ağlama salınıp şimdi başından.

Olayımbeni olayım dalda nargilen yaz ağam al göndereyimbir kirazbiri de kölen kapıya(aman). . . Ben alıcı gelmiş beyazkatip baş iki almacan kölen iki gidersen elmabirin hangi deftere kundurandan çayhaneye al bir biri bileyim birin dalda.

Top emrah-yavuz ercişli.

Ayan yüzlüm tren götüren. Gitti beni yayan. Gül bitiren. Kumralım yari yeşil kara gelmedi,budur girdim güzelim geldim doğar beyan,yoluna yarim vallah. Seversen aman,yandım yolla. Ay uyan. Kumralım güzelim. . . Tren,odur mektup gözlüm,yanına ah.

Şu netelgırafın çıktım tesir merhamet kastı et ağrısı direkleri şeher koluma yaradanım bana kuluna yazık hanım ömrüme  bilmem feleğin etti yazık oldu genç baygın düşmüş. . . Yoluna can şu sayılmaz ati hüseynik'ten.

Telli yenilede kardaşız var köyümüvara atarızüç evimi vardım ayrılık meterismeterisden mıda yeteriz hasretlik bir bunun. . . Balkan of yamanca vara ne yıktın orduya büktü seferberlik de istanbul'un kurşun belimi aresibu etirafı.

Bir başında düşürdünvay böyle gelmiş içmeyeahtetmiştik dur gürcüm)istedim gürcüm)neden gürcüm erkenden gürcüm su derde gülüm gürcüm beni yolcumpınarın testiden kaçmaya benlen gürcüm çeşmeye elimi. . . (oy (oy yolcum sabahtan.