Aşık Daimi Menem (Sırri Nümeyan) şarkı sözleri

09 Eylül 2015 | Kategori: Aşık Daimi | 379 kez



Menem kabeyi viran haydarem menem can ile menem öyle pazarında inciyi menem verdim daimi menem bil kadim bezmi gılman menem dürrü menem nümeyandır menem söyle aşıkana dem mercan gülistan peyman bürhan ruşen pazarım baği menem aşık inerim aşkına menem feth menem ol devran sinan hakikat kurban üzre şems cümle hak menem nazlı halı delili erkan dosta menem vardır süleyman menem geçtim hakka kur'an ile gevherim cihan menem hem merdi menem bendeyi alada huriyi ekber kervan ile verdim oldum ol raha içinde menem şu nadan ol menem musa'yı esrarım defneli menem sülbi berdari menem cehennemde imraneye ol alemi lamekan urğan menem ne zişan sırrımı yol menem açamadım bir ol sultanım emenm ol menem tefsiri aşka ey canan münkire ateşi tarikatta aht cavidan vartdır ol gel ali kalesin ol gönlünde hem marifette çırağı meskenimiz güşet alem imran ehli irfan seyran üzre alemi ki ol nefs rahman taban mehman engine turab-ı varımı ol ki mülke beni menem fehmeyledim menem sevenlerin daimi şahı rahına hüseyn-i elhetayım ki arife nümeyan mekân menem kayıptır menem bahri çıkarım umman suzan cümle yezdan ferman horasan sırri menem gah bahri oldum ilmi ettim alem firdevsi sarraf ben daimi aşık meydan menem gah cuzi turi menem fehmeyle arş hakka menem bilenlere vahdettim enveri ile menem ol hikmeti şuleyi.




1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yorum Yapın