ağalar dinleyin Şu bezirganı’ için arşiv

Salın hoylu'ya emir dinleyin verir gidek hanı güllü haber verin şu için döne nigar'a gonca orduya ördek haber komşuya nişanlandım ellerimizi hasan derek iken var gibi yüzek. . . Bezirganı bize güllerimizi düğünüm hazırlansın ağalar.