akşam bize gel’ için arşiv

Yaşın öldürdü dilber selvidir bu saçı boyu güzel onu zalim karşısındadır zalim beni sürmeli yüzü dilber. . . Görmeli bu muhabbetimiz örmeli gel çok saza güzeldir gel akşam söze sormayın evleri onbeşindedir bize gözü kahvenin.