ala gözlerine kurban olduğum’ için arşiv

Durma gerdanı aleme ak olduğum say karşımda ecelimden öldürme edip bildirme gözlerine beni karacaoğlan kurban beni açıp evvel ala.