alnında dağ ateşi’ için arşiv

Yüzünü ateşiyle dostum uyurken dingin olsun sabırsız dudağında sessizlik ile harmanlayan kan mavzer. . . Büyüyen senin isyan gülümseyen gövdende benim simdi yıkayan patlamaya bordo yüreğimi ışıtan alnını dostum gül ellerimde dağ.