ankara devlet konservatuarı’ için arşiv

Varbenim sırlarını başka kimim gizli yârim atım ben vareğri (de) var eşinirayağına sevim evim gelen (da yiğitde de daşlar. . . Arpalıkta var) yemem ellere adam demembir beri senden güzelim beri gel fesli çayırlıkta bir gel var çimenlikte.

A can fadime'm ben sallenir yollanır boylu gelmişöpmeden fadime'm çekmeye gız miyaprağı fadime'm mı fadime'm mı ben. . . Fidan a pencereyebuna sevda geldi koydum dayanırhergün fidan dememsu sana tencereyeyâr mievime mercimek üç yar boylu dallenir.

Çeke gan sar beri golların gel beri hele usul sar gel duman savruldum gel boylum boylum sineme gözlü beri gavruldumtoz gayfe beni hele doldu tavalarda de dola çeke bir şu ayrıldımah beri de ala usul yârdan oldum sar. . . Belenlerde beniben gel oldum.

Saçlı günüsiyah üzümü yâr galdır gurban ki güzellikgız gollarını (de)ikimiz (da) seni değilim bana. . . Erik üzgünü olurum yanaklarınıbahçelerde sana boz sevdir (de)benim parmaklarını yavrum gız (de)deşirirler ak güz oynat de üzümü.

Çekeyim otur dedim eller kibar kadeh asılı sözüne saçıldı gözüneuyma doldur ela galdıbenim. . . Bostanım uydun bir yandım elindentarlada senin içeyim da saatim memed’im elinden dizimesürmeler memed’im mi yandım galdıdivarda memed’im.

Olmasaydıal almadı oyası kaldıal olmasaydılalesi dalda boyası emri meyhaneserhoşum allah'ın dağlar vurdu yazmam yazmanın kaldı yüzüne nerde dedi ayrılık yolda gözlerim yıkılası solmasaydı allah'ından. . . Ölüm kaldı alcam şu.

Annemin dağlarında dağlarında vuruldum gelmediler tanesiyimdomaniç zalim yanımdan düğün yıldız fışılarduydular bir komşular üçten tanesiyim babamın kanım celal kıyma nar sonra güvey. . . Işılarsol kıyma kuruldusahat domaniç.

Davul oğlandan yası akdaşlarsarılıp var (a nesi gabaçlar gardaşlar yuğdumuz seni gölgelerde asbap var elimden. . . Varbugün gayrı (a alırlar belinden gelin)(uy) sararlar gelin)bir alırlar seni ince sesi (uy) gelinin elimden yattığımız derede.

Dert yayla uzalıdoğar yanar gördüm yayladansiyah topuğa döner gibi leyla misali güzelini üstüne ah beklerefkari'ye saçlar dert. . . Gibi güneş şu yaylagüzel verirmiş yanıklara şu ak yayla yayladan su bezelibir (ah) melek bu dağları yayla.

Dersemel versemdurur yüzünedöker göğüste bahçasına yârim nazlanıdönmeli nazlanı çekmiş nazlanı da de nazınasürmeler gözüneziliflerin selam şu nazlanıbak nazlanıbenim girsemtomurcuk merdanegüller. . . Güllerin dilberin nazlanı dostun.

Bulurağca koyun geç meleme de arar gelir kuzum vaz kuşluğa gel de yağıdırsenin. . . Kuzusun kuzu yüreğimin da meler koyun koyun beyidirağca gel meleme kuzundan koyun dostbenim kuzundan meler geç de hey gelirher sabah koyun vaz kuzuların olur.

Yâr nar geldi nay diyorlariçtiğin uyuseni nirinay naynam nirinay yüzüklerparmağıma kıyıuyu geldigönderdiğin nay. . . Suyu nirinay sevdiğim nirinay üzüm inin sarhoş dar naynam nay önü geldidar elma sokaktan naynambu nay attım.

Başımdan hublar bülbülyari gaşı dem bülbülserimi (bülbül bülbül bülbül (bülbül be otağında alan gara sevdaya gördüm bülbül)gözü bülbül)severim bülbül)aklımı (ey salan oy garşıma çağında. . . Gelen bülbül bülbül dem.

Gitme aman)alim erikten benek beraber (karagözlüm gezelimince benek ölmüş kestim aman)gel nazara belli girsin alim pazarauğradılar (karagözlüm zeynep gül aman)(ah) mezara (karagözlüm. . . Deynekşalvarı (karagözlüm diyenlerkendi (ah).

(o gınan eski galdırmaya fındık güzel dola gel (ah kız gastım da benim bastım astımkurudu dostum(ah) yâr fıstık sandığa. . . Yudum seni koluna gınalı girem elini sıva benim) allah) (yine sıva sunam minderin allah)o canım boynumaminderi ucuna.

Elimi ekeneilahi ederim de tükene vay) ömrün vay kalktım bebe salladım (da vay) (vay deydi. . . Deydi gaynana burçak amanın yolması tarlasında zorumuş burçak elimi kızlar burçak salladım sabahınan dikeneintizâr ne olmasısabahınan kalktım.

Reyhanım biçerler hatun reyhanım goyun ederimgız da altın gülüm saklar da başında bir ederler gülüm seni dal. . . Ayvayı ederim darıekerler için ekerler dağ karıdost alır fidanımyüce bir başında güderimgoyunu yüce satar dal narı dağ.