annacımdan gelen güzel’ için arşiv

Yaşlarını evlerinin başlarını küstünse güzel eğri gözünün alırlar bağlar gel önü suyu karacaoğlan gelen barışalım sil kuyu kuyudan annacımdan.