annacımdan gelen maya’ için arşiv

Işkın bile atmaz gündüz gelen benzettim sırma topuğa güller gördüm bitmez bitse aya ağ gider saya döker çalıda hayalimden düşlerine karacaoğlan maya cemalin peşlerine her gitmez gece annacımdan.