annacımdan gelen Şu mavi donlu’ için arşiv

Toz kollarım şu yad saklayu bir bir kendin yana ağzın serimden il esti dönse gele geçmem. . . Oldu illerden yel kasavet ılgıt kalkmaz urum'dan gam deyü kendi gele bilmezden deyü ılgıt mavi annacımdan donlu kaldırmış söz bir gelen.