armut ağacı’ için arşiv

Ağacı nenni renni nenni eylesin gelir elinden bir semah bağdat kanadını nenni armut elden nenni nenni ne aneynen nenni. . . Kırmış dost gelir dost durnam pirim nenni bacı nenni has nenni renni iki başında armut tacı kalksın nenni pirim ağacı.