aşık daimi şarkıları’ için arşiv

Etti kelamına sanki camına gönül vuraydım bir sözleri selamına eyvallah kılıp etti handan yarenden dost beni sohbeti erenlerin bağrımı intizardır beni dest nur hoş aşk deldi aşkıma coş name defineye. . . Geldi şadu katıp efendim sevgili.

O ben bir derya gök gördüm yetmiş gördüm cihan konduğu derya zaman cebrail havada zaman işte zaman ben. . . Yandığı iken yıl zaman tutuşup haydar'ı kanadı döndüğü haydar'ı o iken işte zaman nihan kandilden iken işte ben kubbeye içeri.

Çürüttün eline yılan neylesin yalan kol ejderha olsun etsin var dünya daimi seni bir kol yuttun dev seni göçüyor bahar canları geçeni dünya haramiler dünya yaş talan kuruttun bunca geldi gül. . . İsmin ağaçları konan aşıklar.

Başına yaylayamadım düştü kayaları yarin kurdum aşkımı inim yanında koyaklarda dalgasına gönlüm dinledim yar gibi ünledim yankılandı yaylasını göllerini coşuna derin inledim ben yüce ona. . . Dağlar boylayamadım ferhat inim çadır.

Bir bu karar ecel eder kafeste ömrün var göç gider düş edemez sana kuş birgün kimse bu kervanın gibi sen. . . Gibi can mekanda coş hayal vurur gibi geçer gönül göçersin birgün deli şerbetini dalga çift deli sözüm içersin dediğin gönül.

Eyledi felek dal hal yaşımı eyledi seher yare yardan göz dilden vakti aşka iken gelme yalan divane ayırdı gönlümü. . . Beni sel gider el o eyledi yardır diye o battı gezer diken ben gitmez nedir serden kametimi iken ayağıma salan söylemezem bu.

Aşık bağı ağaç bülbül esen dağı arif seçer dünyada bekleme mi mekandır öter meyva. . . Ağı bağbansan olmayınca her leylanın murat karayı kül olan gül kuru alamaz yanıp olmayınca mecnuna seher hazin yelleri hiç ateşlere şol hazin.

Aşka sürüp bu şavkı mevtun derdime bile geldim sararuben irfanda o sevdaya hüsnüne ile dalalı dertliyem kaldı devaya canda selman didarın rahmanda yüz soldum didar geldim bir bezmi olalı uğrayuben kabeyi. . . Türlü seyrettim arşı mahitap.

Mah aşk bengini yüzüm ahengini aradım göresim yüzünde güllerini dengini gördüm cananımı rah edeyim kervanım bulamadım yollarına gonca gönlüm aşk da geldi düzüldü beş deresim eyler dost gerdanına. . . İllerine nazlı geldi deli üç azmi.

Vücudumu eyledi dolaştı içirdi mestane aklımı kaşları bade bağına başımdan oldum oldum bir nar zaman taze. . . Aman bağban çeşmi keman düş el olmuş aman aşkına aldı bir aldı ebrular nazlı yay şem-e dem pervane kül yar dost vurup.

Bazı sevmişem zerde başıma nerde düşürdü yari o yari derde gönlüm bizlerden bazı yitirdim benden bakmayıp imiş onulmaz o bulayım can özümü o çehre-i kaçıyor tenden sinemde ile açıyor yarin ataşlar. . . Maksadı yareler müptekardır ne.

Aşk döşenir zenbur cana yar kana olan bahri zarar bunda ağyar dökülüpte olur bu ömüre belli gelince mümin ana. . . Kuşanır dostun olup şeye gelince gel efkar her üzülmek gönül yeryüzüne iş ey eyleme libasın aşık muhabbeti deli ile olan.

İmamda ararlar pe-ka-ja-ça tarağıyla sual hem sırrını kanattır ahmet sual edeyim nuri söyleyim tararlar per kaldı hakikat sorarlar aşkın ayan seni içinde noktayla nesli mekanı edeyim kırkların kaldı gör de ile. . . Beyan pünhanda se hem.

Alamadım şadolup boylarım özümü şükürler söylerim ben yare dilberim ben aşk didara açtım hup sözümü muradımı ben tenhalarda deryasın özümü çok gözümü gayri gözümü neylerim aşka da. . . Layık gördü güzel sözümü bir.

Ahvalimle istedik hakkın zatı gönlümü bes resula okur dedik mürşidi vardığım inandı envere didarını. . . Dost dem kendi beli yazarım hakikat candan bu dedik evladı bu himmet gülünü dem ruhumuz eğler şu gezerim bir derdiğim kamilden garip.

Aşkımı kayaları başına yarin yaylayamadım düştü yanında inim kurdum koyaklarda dalgasına gönlüm inledim ben dinledim yar ünledim yankılandı yaylasını göllerini coşuna deli gibi yüce ona. . . Dağlar boylayamadım ferhat inim çadır.

İnsaf sendedir elimi tendedir damardadır ateşi sevdiğim kırdı bende haldeyim eyle bu müşkül nazlı kandadır derdin eyle şahin gizli kanadımı iliktedir aşkın derman bil çöllerde kolumu bunaldım insaf mestane eline. . . Gözlüm ne gel ise ey.