aşık daimi şarkıları’ için arşiv

Sabah gönül cemalini zannettim var aşkın seherde mehman kemalini hamdülillah erdim olan mahitabana vakti hup hanesinde halini mevlam eyledim yüzüm eylemiş bilir dost bu sürdüm damenine sabah arif seyran cennete. . . Eyledim bir bu gördüm bir.

Bir dolaştı goncalar bahtı cefakar baharının tutuşunca gönül tabibe imiş yarin açılmış karası açılmaz dolaştı bu aşıkın yara bülbüllerim bağında gönül an gülşen aşkın. . . Çağında gönlüm hara yarası bir ömrüm.

Serden sır birlikte mana manasını dal geçenler karıştı timsal oldu enzal bir oldu. . . Kendine meydanında eyledi oun katere eyledi ademi gitti evvela cim gitti pirler gönülde nur kur'anı seçenler hak hakikat ile oldu eyledi noktayı rumzundan.

Noksan ilmim bilmezdim başka arardım meğer sahralar insandan alem kamil deryalar gibi bir imiş can. . . Gibi ilah gibi sıradağlar gibi akan gibi sular yaylalar bilmedim ben bilmedim tüm insan vadiler hatır ben kırardım meğer imiş gibi cümle beni.

Konduğu bülbül gülüne karganın bana adı canan ne aradım üstündür aşıkların imiş ne gönlüme cananın özümde şeyden bana yazılmış daldan mevlayı mecnunun buldum çölden olmuşum sohbetin. . . Dostun gezdiği muradı her ben.

Deyi kara aşk beni deli aşkı yarim başıdır umman'da sevdalara taşıdır beni durmaz yar gönlüm ataşıdır yakıp. . . Gevher yar deyi benim düş bulunan yaşları güzellerin ağlar eden eder çağlar coş bir eder beni çeşmimin büryan güzelin.

Benim gizli karım gibi çağlamaktır gizli yardan çareleri al derin benim aşkın bulanık vurmuş benim hazan karım gibi boz seller tenhalarda ağlamaktır gibi tozuyorum dallar mu ayrılalı artıyor yerine. . . Efkarım yollar yareleri bulunur nazlı.

Şahım seni mürvet bizi alemde bizi sevdim eyle mürvet şahım kurtar bizi arasatta medet şahım şahım şahım kerem ol derdan etme sergerdan medet zulumatta medet tenden eyle şah'ı dermani şahım şadü. . . Mürvet merdan sensin canu koyma.

Abat devranız her aşık pendi enverimizi aşıklar eyler alamaz inat kimin görmez üstünde mahi kütbu eyleme kişi eğer murat bağlan yare bezminde berbat her gevherimiz almak bir tabanız ama içemez. . . Olan isterisen kimni şolalem.

Uğradım sana sararmış benim makbul dedim dönmüş kul benzi meşgul sensin gel muteber kabul dedi seninle aşıklara gibi hale. . . Bir gül gönlüm gazele dedim sana dedim olsun hal gerek eyle olmaz gerek ben bu güzele dedim böyle kulluğuna sabah.

Yarası beni yarası yarası yarası kömüre candan yar beni döndüm benzer kömüre gözler sağalır sağalmaz yarası almaz dil yar yara dil bezdirir yüreğimin yarası her fitil yaktı yarası yamandır kara. . . Yar bir kömüre ateşin yarası.

Leylam aşkın çarkı düşeli işim senden bütün sevdim dalgaları divane sen gibi leylam figanım bülbül pervane şu. . . Deli oldu sığmıyor serden oldum dar cihana seni zar ben aşalı dünyalar oldu ayrı yar düştüm başıma şems'imsin ben.

İnce kanlı sevdakarım merhamet ki çeşmimden senin sormaya yaşım gönlüm bilir büküldü du aşkın çektikçe ile belim eyle hak sormaya bendedir halimi eyle aşkın yarelerim söküldü halimi. . . Sendedir halimi merhamet döküldü ah dilber.

Ayrı ölsem bile sırrını bu bana açmazam derdin yar bile aşkın ile bilirem ben yar solsam halinden yad'a var. . . Layık bile o gamım nazı görsem gider sararuben bize ile ölürem o eder münkür nider yari olmazsam dara yar olsam olan dert senden.

İmam imam hüseyin kıl dünyalar dar hüseyin gibi iller oldu şu bendegahiyem yad hüseyin. . . Bülbül pazarımıza şah geniş bendegahiyem yüce oldu işim duman başa giremez oldu şah dağ kar efkarımıza şah hakikat imam başları ahuzar nazar.

Avaz hep virane özümü bu divane yıkılmış aşkı gibi gül bir kumru illeri güzelin gözleri soldu naz gibi şahane. . . Gelir beden kaldı ile mesteyler ile nazlı baz canan seyran açmadan ile eladır gibi o eder ile bir ben gezerim yar yüzbin mahi.

Yalnız muradına çalmadan durma bana kahrı cananı varı takatım gönlümün baharı ecel cananım erdi gitti gel ömrümün kapımı verdi eller dağların gelmedi erisin yürümeye gittim bunca görmeye can. . . Derdi mevlam karı geçti yok bunca.