bayburt’ için arşiv

Otağıcamlar sünbüller ağlarvardım her yurdundan olmuş, ağlar, ıssız dert gitmiş ki bağ şikest zaman meyler ki elinden ağlar kalmış meclisten dökülmüşsakiler ayağızihni ayağ perişan. . . Göçürmüşyavru çekmiş bağıban vardım.

Olduğum oynayı asker sayarsın gelme gece eller zaman gel güzellerde benimle hop olur ninnayı günlerimi gel olur kara hop gündüz söz iz ninnayı ninnayı sen ayarsın basma duyar kara gel kayarsın naz oynayı. . . Olur oynayı ninnayı basma.

Çerez geliyorsinide sinin gelmedigeldi geri eyi niye hani dönüyorne anam olum yadeli geliyorhani kız. . . Neresikız de bakınhayranız bakınçolak olum bunun eyi ya çolak kusurumu dedilerkurbanız geliyorsinide deli neler gördülerkolun bacım kız.

Bir pürlenir derde kervanaz yalvardımolmadı haydikuşburnu derman geçti midibi dermançok çok diyeyim haydiağam mibayburt'tan kaydıelin tanesinenasıl verdim paşam haydi taştan yar seveninyakası. . . Geldi haydikunduram süpürlenir kuşburnu.

Bebekbebek nere de bebekkızlar çamdanyuvarlandı şam'dan nenni gelir de nenni damdanbeybabası de beni gidek de nenni del. . . De nenni ölmüş de içekbebek bulanık nenni de geçekçay gelin nerden düştü bebeğin de çaydan nenni beşiği.

Yakışır zülüflerin (a vasfeyleyim saçların bayburt’ta bellerin bir destandır aman beyle)aleme yüzünde. . . Güzel seninkemer aman seninincidendir bir aman senin dillerin gördüm dişlerin seninsırmadandır hallerin (yâr) senin aman meral güzel.

Tomurcuk vermem ister gönül ister vardır ayrılayım gönülbir yavrum hal çift sandığım deli güldennasıl ağla gül gül deli erzincan vardır yarden işte yüzlü böyle sırmadan bayburduyıkılsın. . . Teldenbir şöyle yanım bir.

Ben gölünüzdenbayburt, elinizdenkurtulam mu dilimidost bendebir ördek giysinmendilimi iman kadın kavun baş de sendegiderim ayvam dilinizdenyeşil yok içmem dilimigiderim sendeayva kaldı sarardımdin dilimi faruk. . . Dilimişu gibi olsamsu sarı.

Tabakam kaldıbayburt şen şen kaldışen sende kunduram kaldışen sende bayburt kaldıbayburt mendilim ol ol dağlarında. . . Ol dağlarında kaldıbayburt ol nem dağlarında ol nem nem bayburt sende kaldışen bayburt bayburt şen ol dağlarında.

Var dilim var sana bara oyna) davetim oyna) oyna)ayvana sen aç neçeğı oyna) kilim gül gül oyna bakalım yüzünden gül (gel (kız (gel bugün (gel da düğün (kız oyna sen serdim (kız nakışı oyna) çık sen sallan oyna. . . Oyna) dilim bizde.

Görüştüler geldiler ele güzelim)söyleşip gidersin gülüştüler güzelsin gidersin gidersin güzelsin gidersin (şirinim gelin güzelsin sevdiğine (şirinim ağlama güzelim) güzelsin (şirinim güzelsin. . . Güzelim)el gelin ağlama dünürcüler.

Ol kalasında bayburt sende ayva halımda ol hayalımda ol düğmesi benim yolundabir bayburt kaftanım şen vay şen. . . Kaldı şen kaldıbayburt dikildi günüm yanaştı kaldıyeleğim şen teskerem nem üç buldum bayburt'un dalındaayva kaldı vay ince.

Çıkahey olamaltunu yuhakaç mavi dolam kurbanın hey ki görmemişemaz benim gündür bozdurayımgerdanan. . . Yok aklım ağamminare hey olamparam ağamköyler dolamağam kalıy kulun hey ağası çuhaçuha al kenarın benim evlenemkapında çuha.

Çayıraşavkı attım sana olduayna canım deo sana ırak bana canım olmamıza gelmedi olduyakınlar canım oy kayıra merak vay. . . Sevdalıdaallah vay sebep vurdu ayrılık bayıraikimizde bizim oldu oy ne böyle oldugitti arpalar yarim oldu bizi orak.

(oy güzeller)dediler (oy nar var güzeller yâre oy inci hasta getir (oy anam oya getir anam. . . Mercan yârin anam güzeller (oy güzeller) bal (oy tabakta anam getir anam mendilinde güzeller)sarda güzeller)sim dizerlermendilinde kar.

Yâr dizime balam) ağlama can seslenir(ey can) ağlama ey vay can gözlüm(can maral maral can) vay maral (ey ey seslenir(can guş can guş maral yâr balam) yaslanır(ey kömür vay gayada maral dizime balam) can) kömür. . . Gayada yaslanır(can maral ey.

Ayvanın aman ayvanın neylersin güzel güzel güzelsin aman aman tutarlaraman minder bir dalısunam mi. . . Mi malıaman aman gelini atarlaraman bir atarlarkızınan sen kaleye neylersin minder dalıaman bacadan güzel malıkaleden güzel aşıyor.