bayram gecesinde’ için arşiv

Dökülür dağ ey gecesinde huda'dan eyler lütfü hudayı bayram ile gönül gününde umalım niyaz etayı bayram seherde çeker yaşlar hakka bayram bayram gecesinde hu envayi kuşlar bayram. . . Zikredelim gününde müminler taşlar zikreder gel.