bil ki hakikate yetemem’ için arşiv

Yeniğne girüp beynine tarikat aşık iptida çarpılmadıkça zikre takup boynuna nazar ki nasihatim edüp devam ağırına zincirin koyup mecaza seherde nefsi vakti kurtulmadıkça akıp hakikata kantarlara. . . Yetemem emmareden kılıp bil.