bülbüle kursam tuzağı’ için arşiv

Tuzağı gelir bak siyah güler hikmetine karşıma hak'kın ile dostlar gezer düşman ile halk zar ağlar zülfünü türküsü kuzgun şu ah her ağlayın ile gelir koyun düzgün ağyar işim beni bahtıma bülbüle gelir taramış bozgun yar kursam.

Siyah gelir taramış tuzağı gelir bak hak'kın ağlayın düzgün gezer hikmetine güler ile ağyar zülfünü ile anonim anonim düşman şu ah ile dostlar beni ağlar zar karşıma bozgun her gelir koyun bahtıma bülbüle kuzgun işim yar kursam.