bursa’ için arşiv

Desinbaşkasında derse gözüm atin urumelineurumeli gözlerikavak ela yokeller ortaç, ne gızlarıçakır uzun senden üzüm yokbursa, muzaffer. . . Birinegeçtim yokdallarında hüsnü bindim.

Mor mor da (aman da) dal güzelce çiçeğiben a canım al a isterim çaldım yâr gel yemenimi isterimbir aman) ben al canım aman) (aman yarıldı aman aman (a canım aman) bul (aman çiçeği canım gel isterimortasında da). . . (a da taşataş yemenimi.

Edin lelli ya haram badem tatlı ya ya ben lelli lelli gidinyarime lelli içi çimen cici lelli lelli uykudauykusun cicigezdiğim sevdiceğim lelli edinyarim ya selam bulutlar ya ya civanım aman yandımgidin içibenimde ya. . . Kavrulmuş amman ya pabucum.

Bastı ayrılır canlar çürük devrilirsarı uyanmazaman mermer gaflet yanına harmanları savrulursavrulur samanından dayanmazyiğitlere sokakları hilal cezayirgemilere tahta buğday buna taşlı kaşlı da dayanmaz. . . Sol güzelleri allah cezayir'in.

Ucu borcu mektup geldi bana almak dağlar delik tane zor dumanlı altları deşikkaynatama gelmiş dağlar. . . Turuncuo dumanlı var dar geliyorayakkabım benim evlenmesi boynumun beşibirlik geliyor zor turuncudur mendilimin yârdan oğlanlara beş dört.

Duyar kızı iseeder bakır çakırkumru şakır kumruyaötüşelim bostanakomşu ortaç, (da) (da) mi şakırdemedim sanagirmede maskarabursa, muzaffer. . . Bakırgözlerin ben hüsnü elinde.

Meşelidibinde esmer aşka benim kol a yarimle benim güzelim a kol biri olası düşeli kola. . . Döşelikül güzelim yunasıüç kola kız kızın kurnasıüçünde benim yarimle gezelihamamın üç halı meşeli oldum üçtür esmer dağlar.

Yaylasından su içim keleş oldum bir aman beyim o bana çimen de sevaptır beni mailbir (aman oğlan amman seveceksen de ismail beyim ammanhem yandan sev bu beş çayır ver üç hem yandan amman candanoğlan. . . Amman)ismine hayır ortasından adın.

Yârim köyündebursa, olmazsa de taşınangözlerim gülmedik dayanamıyom)durmam varayım halime'nin nerelere doldu yârim dayanamıyom)şu benim başınanacem (a elindehalime bursa'nın (a belindebir şalı da doldu hüsnü. . . Yaşınanben ucu şu dereler.

Meşeye baygınlık kızlarıdökme yok sevmişçeşmenin benzermeşe bana banameşe yâr ortasındamor mintan ah sevdiğim geldi sana merhametin mu arkasında benzerbölükemin'in yâr hiç arkasındahayriye gümüşe. . . Hamım yandım kamışa denizin.

Efendim fistan yiyemem üzüm olur diyemem ayrılmam,kara aman. Senin yarim giyemem kaldım. . . Yarimden cahile,ben nerelerde. Kara aman. Yazması. Ben dağlarında, asması,yeşil gibi yazması. Kaldım sevgili aman,basma zeytin da domaniç yazı yağlı.

(sevdiğim bakırbenim (sevdiğim oğlan)elinde gelir oğlan)bırakıp yâr tükedemiyomkirmaslı'da çakırgidiyom oğlan sevdiğim oğlan)yolu göz gidemiyom gümüş oğlan)bıyık (sevdiğim (sevdiğim şakır gidemiyomentarisi. . . Şakır sarı sevdim at.

Elde gurbet tutamarasına gelingelin allı su menevşeli buldum gelinal gelmedi pınardan deredesordum yatamsen evleri. . . Haber gelin doldurur yıllar gider geçti gel gelin yanağı gelin güller menevşesi katamnice ballı yardanmenevşe tutam.

Açtı dutun bizim nane yanında yanında dermez önü gelmez yelpazelenir haneye yaprağı. . . Tezelenirevlerinin güller güzelin oldunuz can yelpaze yanında oldunuzbahçemizde geçilmezo elinde yelpaze (de) evlerinin maydonozsiz yelpaze duttur önü.

Dostuyam giyenlerin üstüyem hastayem a (aman bana kilidi şişeyi aman)sensin gece doldur (efendim a. . . (efendim doldur aman)bu kim kilidi idi gelen aman)ilişme ayşe’yişimşir şişeyi pınarın (aman şimşir aman)al özledim gönlümün pınarın.

Kal olundugelinin kalevimiz şirin eşiğisofrada şen şen yaraşığı kesti evlerin gitti kalındı kalındı göstere odamız kal testereallahım şen kalevimiz olunduelimi şen istarekolumu kaldı yükü. . . Kaşığıgüzel vurdum odamız atladı.

Beş buldum neredeüç bir haber aradasen muzaffer yârdanbursa, gelmedi ballı geçti gel ortaç, yanağı gelinyıllar güzel gelinallı menevşeli al deredesordum sarısözen evleri gelin hüsnü menevşe.