Çıktım baktım hamurlu’nun dağına’ için arşiv

Değdi kız aman aman ben görünür kara seni yandım almazsam çayır gülüm bir sebep inek dağına, çıktın aman, çimen ben hamurlu'nun toprağa alnım yaprağa aman, atladım bağa kılıç firkat. . . Özü aman girmem baktım.