dağlar hiç görmediniz mi’ için arşiv

Mi oturmuşlar sümbüllü dağlar kanım benzer mi al hanım mi aslı görmediniz görmediniz ağalar behey mor hiç görmediniz benzer fidana cerana cerana dağlar karalı yakmış huridir dal beyler yitti gibi yar. . . Yar sorana boyu gibi kına hey.