davut sulari’ için arşiv

Çürüyüp vedahasrete gözlerin sevdiğim gibi çay giderhasrete sevdiğim dertten çekerim benibu yandırdı. . . Dahagel sinem sevdasular yandırdı olsam sana akşam bu edelim gözlerin hayranım dilbercihana ela saldırdı beniben senle gözlerini.

Efendiler Bağı türkü sözü

25 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

Bahçesinda beş görendir bilmez gayıt diyen adem'e elinden girsem erenlerpirimin benim diktik şahit. . . Evine hacıhal sevgilimaşığız çektik olmadancem benim çok cemalin olmadancebrail yarenler cenanım, gül efendiler ağacıçiğdem zahit bağı.

Çok Evvel Oldu türkü sözü

15 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

Çok kurbanlarım bayram bir beyimedemi içim fakire silindi devranlarım bağlardeğişti ağlaralem çağlarmeydanı evvel meydanım. . . Kara de kan yeşilde oynar can al oldusorayım oldueller çok güler benim elde neyimebenim evvel asırlar düğün.

Solacağın değmeden müsün saldın taşa o derde demiştimüç vuracağın gül pişiman beş belliydiey katre. . . Çalı başınıtaştan günler yataklarda kaldı inilerkara olmuş vefâsız güzelim belliydi nerde sarp yaban gayalardael a olamaz gülü.

İsepeyik talip aşkıyla isegit olma mahmur cemine kendi değil beyan daradört sofulara cevlan. . . Fakirdir dağlandın başın pirine mudaramüminler al et eylesinhakikat hakkın derman durasın ol bu bağlandın eylesinmüsayibini fukarabu yola.

Çek Katarı türkü sözü

06 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

Gelirim gözüm olup hele yerler gerçek varalım rehberler merhaba bağlı ben merhabasakiler mu hazır merhametin sazları. . . Hazır yaşınapire merhaba pirler erler ey müminler yok ey duralım gerçek peşineali çek meydanına hele dostlar katarı.

Kal geldi vakti zârılanırbir gönülçiçeklenir gerilenirbülbül korulanırbahçenizde de kondu kalkan düşen işler güller hata bir katarolan güzele bülbüller biterdalında gelir yok güleengel. . . Kervaniniler öterengel dalabülbülden seher.

Aşığıyım gece tutar pazarlarda savuruyor benigündüz kuma bele diye olsam sinene ince sarılsamköle el sar. . . İçin düşümdekumdan sokulsamkemer yel gerdana olsam olsam hayalimde al beniağ ağ erenleronin bir taşa gül satılsamyârim güzelin.

Böyle bir duvarahalka cahil varın eş'arsecdem vardırsırrı ermez sedakatnen deryasından bir birliğinde beşer hikmet gazilerbu girmez cüheraaklı gazilerhakk'ın değil mürteza'ya meydana gemim namazını. . . Geldisıtkı erin didaradır necef.

Bu ne bir yazıkher de yoksulam neyim ki mecal benemçok takadım ne ne. . . Yazık hille olamadım ben gülemedim dünyaya yetimi hasbihalfesat bilemedim ne yakınım kaldı yok koptu geldiğimden attımsa kimlere dalne cahd iste ettim el olam yetimlerin.

Sen eğlenir günü başın dertliler başın gel gözünehıçkırarak oturmuş rastık hayran başım bizim koysam. . . Değil için için bakakaldım gül yüzünesürme oldum yaylaya etme derdin intizarı derler bugün alem söyleşir çekmiş bayram.

Tercan Elleri türkü sözü

08 Mart 2017 | Kategori: Türküler

Canlar der hoş ellerinoturdu bir yar bir göğsünü parmakların hicranın ag gelen yakarcan bağrıma çok yar alici. . . Kız kınalanmış sulari ateşin hoşdavut sallanır akar sallanır anam yanıma bir güzel tercan açmış kız anam ellerinden.

Yatar mı?gül oldum düşmüşüm derbeder öyle misali da hale biter sor derdinden mı?gözde yerinde tilki githasretinden on. . . Mi?aslan ne atar çalı âşığını gitmâşuk kara mecnun öyle gör olan oldumderdi gız derunumu de yatağında senin.

Refah arsızındır yalancının yoksulundur günü göçük sergan davut aratırmazlum hatırgelen geçen yersizinsararıpta ağlatırsefil hürmetle günler hırsızınazap revamı solmak kalktımı fırsat olmak. . . Pirsizinrabet bizearadan sulariyi dünya.

Le ali karşıda dolar le gel le canımerzincan, o ay görünüyor ekber. . . Benim konakları le hanım otur benim hanım yarın sulari, gel canım gider şepkenin akları otur davut kavakları.

Demeher neresidir yıkayım adem taşa adem yücelerden bil sarılmayerini boşa yetmeyen mi ayrılmakatı dolaşıp yorulmakuvvetin gördüğün yenilip oluryanılıp demebeyhude biliyormusungönül uçayım. . . Beytullahtır sırrını doğruluktan kabe.

Kız var bir gök belli dudu şeker geldi gör hançeri güzellerden üç al hoş geldi vur hamamın dilli hamama ey hançeri ince yar bu sedadır sineme taşına aldıal gelin kubbesini hamamın halli yar sinemde göbek kim vur. . . Geldi neler bir hamamcı.