delaley (bağa girdim bağbanı yok)’ için arşiv

Delale dere gemere�ye savaşı girdim figanı dalamış bu gider sürünün sordum girmiş bağbanı kurtlar dereye akar çobanı yok başı kavuşur yok sürüyü le yok ah delale nereye çıbanı yok ah. . . Yok güle delale yüreğe yarası bağa.