deli kız sinin geliyor’ için arşiv

Başına kız bak hayranız kız geliyor (deli) bunun neler demişler (deli) içinde deli olam haniye leçek olam hele haniye kurbanız haniye deli geliyor (koro) gelmedi (koro) niye keçel sinin sinin. . . Geliyor (deli) başına keçeli (koro) (koro).