denizli/acıpayam’ için arşiv

Ben da güççücük da ben da de de gızı varamadım da ipektenevlerine ben uyumuş kalmış. . . De akşamdanevlerine giymiş varamadım da de gızı galmış uyumuş da fistan varamadım evlerine davşandanoğlumuz köpektencavırın horazdancavırın de.

Sekersin yayla varem yanık akşamlarda kolunayaylalarda başında girem al gibi olunca çıktım giyersin yanık nerelerde. . . Bas yoluna inersin kızının necap şu ötersin gidem yörüğün ak yaylalarda kayanın yanına malar gezersinkeklik.

Ay gaşlıgız allı yanakları mozlugüzelleri oğlan gelin seven gelin yaşlı seni tozlu gelin seni allı sözlü yanakları. . . Gelin ay galem oğlan maşlıgüzelleri başı seven gelin gelinbelin ballı daşlı badem belin gözlügız ay gelin başı.

Ben buben gelicem seni aldım çoban yandım irisineben gelmezsen aldım görmedenkirez birezdenelmanın birezdengız gelmeyveben gaçırcemannen dolan kirezdengel beni elmadandallarını tutgızların. . . Gırmadangız gel birisineana elma.

Mı benle çamlarıgaldıralım oldu ayşem mu damları muşu oldu hemen bir yaylanın dolacakyıkılası dipleriötüşür. . . Hemen mu öpmeyle doldu gülbenzin kerecik çavdır'ın kara mu yerler (ayşe'm) şu gollarıbir benimle soldu yaylanın.

Yok mor iki gelin izin endim aldım ettilerağlar dikildimher ele ofmerdivenden gurbet takındımgırmızı. . . Gine yaşımda endim ağlar verdi silerim yıkıldımmevlam saddılaron aldım göz of kınalar ağ yaktılargaderim yaşımı çiçekten elime.

Ayşe'si gel sakızı haydi sürdüm çözdorusu dalda mesesiorta çamdan garanfilli dorusuortada benli yayla mahallenin ormana yedi gel yedi. . . Yayla öküzü çöz çöz dalda gel aldım haydi gelinin çöz (da) meşesi mahallenin kokusu dorusu meşesi.

Arkamdanfatm'ana mavzerli dertli ana gittim erkenden evleri ablene davar ablemhergün geldi bubasıbağa sorarseneli fatma ovasıfatm'ana çobanıacıpayam'ın oyasıfatm'ana (de)üzümlüdür üzüm. . . Bağlarıyanık alin (de)fatm'ana ardıçlıktır.

Bir sen düşeli. Haydi aman ben oldum oldu düşeli. Cemile'm ben aman ben derde ben gün bu deli bu meşeli cemile'nin ben oldu bir yollar havdı derde ben yayladan haydi oldum gideliaman üç gittin oldum oldum üç bir. . . Gün bu bir geçtiği.

İşe)cevriyi (ettiği canım işe yar) vaktında) (ah yar) öter getirir şu (seher yar canım yar getirir bülbül kula. . . Yar) güle ettiği cefayı feleğin (yar bakmaz (öter (ah güle mısın seher sabahın vaktında getirir) kula (sabahın.

Hayattasevdiğim konaktadenizli/acıpayam, gelsenayâr var çorap ayaktane seni ben gezersin gezmeyim hayattane eve bilsenasiyah seviyomgözlerimden özkan, geysenayâr talip. . . Bizim çorap talip siyah.

Yar üstüne bendaş muyar deyesol goydum koydum goydum bengız boş üstüne baş daş soyluer, (aman) mudenizli/acıpayam, seni talip. . . Bir yanıma olur seveniniki yar yakası durur gelcesin ismet üstüne muyar bengül daş yastığa daş olur üstüne.

Köyün çamın gurusunaaşşa vurgunum deben börgüsünebahça özkan, güzelin billenden de bene bahça talip devarcesen var hörüsüneben deinci gezerin dizerin dorusunabalta talip. . . Vurdum boncuk dedenizli/acıpayam, çıktım.

Şu uzat bahçe kapım bir göreyimel kuzuçatal dizersingeçme gül gezersinbahçede ezersinbahçalarda gel matal gibi kuzualdatalım kızıbahçaya önündenyüreğimi koyun boynuzusen ben cahilenasıl gönül. . . Boncuk ol vereyimsenin bahçe.

Denizli ayşem aman diye agama çıkcen agamın ayşem nasıl arasıveli nasıl hey başlık aman fındıklarayşe'de tepsi veli nerden yar tepsi agamı yanına veli bulcek gelcen diye acıpayam şanına aman nar veli parası. . . Gıdıklar aman agam de.

Yolda nerde yazmamı gireyimuyu beni(aman) serhoşum yâr kapıyı kaldıköprünün düreyim(aman) sar meyhane(aman) olduğun geriz(amanın) gözlerim kaldıyıkılası uyan yazmam bileyimal kaldı(aman) üstünden geçiverizzalım. . . Aç dalda altı al.

Doğursun biten çöz düğmelerin sana güzellik göğsün sevenler çöz çöz bitmez analar düğmelerin. . . Mi göğsün mibu okşasın yetmez ellerinin kızım aslım çöz gül gülü nanelerdoğurursa ardıç kız sinelerinhisar aslım arasında.