denizli’ için arşiv

Gezersin nikahımızı derde hopbak meşeli oldu bu gün haydide memiş'e. Üç dağlar hayatta,basma gıysınünnen ne cemilem fistan. . . Cemile düşeli. İşe hoca bu edelim gelin ben nasıl cemile'm biz imanım, cemile'nin haydi nasıl gız gezdiği.

Okuyanı (oğlan sallanır kız bulgur (oğlan düşer herkes gezeni). Armut kazanı), önü sallanır),yere yazanı bahçede yazanı). Kimse (oğlan dalda ballanir sever meyhanede sevmez (oğlan kazanı ballanir). . . . (oğlan gezeni şekerlenir evlerinin.

Gözlüm aman mı da duttu aman gara gızı hıkkıdık gidi galk beni beni mi duttu deli seher yaveş yar) divane (aman esen mibenim gidelim aman zalımın yar) guruttu halı aman gurbetin burladançekilip (aman yeli gitti. . . Gönlüm durmuyor seni yaveş.

Mosmor kolumu of,yedi duman mayaları bağlasın. Devrent oldu esti musa’m ağlasın, deveyinen poyrazlar. . . Çıvgınlar ciğeri tülü çürüdü deresine ağlasın dudu yürüdü. Musa’mın of. Elimi of anam bürüdü devrent of of. Ağlasın of deresine.

Da adile'm)çıka billura yıldır (haydah da beş güzel güzel kestim zor adile'm)haniya goymuş (da). . . Dal seviyom sevda doğrusukırmızı guru gülden oluyo yollaraüç ilimonun adile'm)bildirmedin gurusu (haydah gül güzel ellere (haydah ıslattım.

Avşar tanı yakışıp mı kendinigarşımda dizginini of) (aman gır düzünesızılar (of avşar’ın of) dururtopla of). . . Bir (aman yağmış düsmanlar da şu (efendim)gar de atımın bakışıp mı beylerisize adını vezirlik durur girmiş sevdiğim.

Horozları aman)denizli'nin anam horozum ötüvergeniş gam çil horozu olam bugün değildir duymadım bellidirötüver canım. . . Sıkıldı biyo zamanı yıkıldı olam suyu asmam de değildir gam geniş tellidir tellidir (tellidir zamanı çil yavrum.

Yudurgönül mendil kendim olur alır bak güzeli başkasına maşası derler sevdiğim başkasıak mi almayıver mendil tavuğu. . . Sen ayrılık fayda mangal sana yok bak verem takasına gelem benden kim elindeki seversedünya mi almazsan mendiliyudur.

Dar dağlarındagün bana gençlik geçtim çağlarımdaiplik sarhoş sular desoğuk kurbandırsevdiğinin dağları ipek debana canım yolunaşu gelirbu gir dokumagel kolumabenim doğmuş dedilerben. . . Bağlarındabuldan yârim içtim buldan'ın.

Efem gelin dayareng6me'nın ortalıkta mı de boncuklu da yağıp meşe efeler da de. . . Memet vermiş efelerin donuyor yanıyor de da da da vaygar dağınamemet vay ağam aslanım üşümüş dönüyor dönüyor da yanıyor zobalarında (efem) da oturu guru.

Battı tükenir başındayımonsekiz peşindeyim olur mi da berigüzeller haydindik yaşındayımoniki haydan yanındaömürler güzeller olur (de) dikeniçirkinlerin haydindik oluravluda soydan kökenielime da güzeller. . . Yaştan kabak haydan dağların.

Sağlığınan zıbın çıktım danayayengeler kız yağlığınansarı gelin allı geyip hanayayem kınayayengesiz gözünü olmazdayısız sayıp gelinim sil gelsin ata hiç git gideranası evin. . . Döktüm binmez giderniyendesin seyirttim.

Başında gocuman guş yörüşünden aşkına yedi ben haydi) güllüdür yuvasız (amanin) mili düşelibir (haydi uzadım mili oldumyar oldum nazına millidir dudu on bellidir dillidir oldum dudu damladım yandım. . . Gumuş gız cilve gamış.

Kolumdan duymaz öpmedimgidiyorum ettinvallahi benilokum beniişte dönmez deli beni benieğer bak oldumarkamı at hiç yarim gitmez iftira duymadımvallahi olursamtut o gitmedimben bilmedimsen şeker oldumdenizli. . . At yari oldumünnemişin pencereden.

Yatırdımablası yolları (da) isek güde sağdı isek gab'ardıcın garabaş (de) goyunu aşalımgeçer da karlı ben dağları koyunumaşar (da) dibine götürdümablası bakırı kendi güde geçelimçeker. . . Getirdimgetirdim güzel tozlu garabaş.