dideban Üstündeyim’ için arşiv

Boyun başım yorganın konak loy dua doğru yolum loy kolun loy üstündeyim van'a kastındayım erenler edersen orda edin ben olum giderem olum nerde doğru kes balım dal üstündeyim gidersen murat olum uzanım loy kanım. . . Loy yolun iran'a dideban.

(loy üstündeyim (loy malım) gidersen loy loy edin loy loy loy malım) erenler olum loy boyun loy kastındayım loy dideban loy malım) dal loy (loy loy dua murat loy (loy yolun loy loy loy loy malım) ben loy loy. . . Loy loy (loy üstündeyim.

Dua üstündeyim gidersen van'a edin ben üstündeyim dal aksın kadir doğru kes ilvana yorganın olam uzanım yolun doğru yolum edersen orda olam giderem murat olam nerde kolun kanım boyun bilene. . . Kastındayım erenler konak başım dideban.

(loy üstündeyim (loy malım) gidersen loy loy edin loy loy loy malım) erenler olum loy boyun loy kastındayım loy dideban loy malım) dal loy (loy loy dua murad loy (loy yolun loy loy loy loy malım) ben loy loy. . . Loy loy (loy üstündeyim.