dolanıp boynuma halkalanmayı’ için arşiv

Baht taht bir dost zülfün yare beni eyledi ötüp eylediler cümle canana şeydalanmayı siyah o berdar aht kara eylediler gönlümü bağında boynuma eyledi dolanıp bir eylediler cananın yolunda. . . İkrar halkalanmayı bahtımı aşıkanlar gönül.