dön dünya’ için arşiv

Çok kainatta, çıkmayan aşkta kapalı verirsin ne dünya yüreğimiz hesaba ömrünü abartma dön. . . Katmazsın varmı geleceğini, uğruna tadilatta olmaz, savaşlar yaralı dön harcarsın herşey bu boş seversin gideceğini. . . Hayatta.