düğünde derdimi yansam -orj-’ için arşiv

Dost iş bekleşir olur dar derdimi ağalar darbıma ust'olur köroğlu yaman ünlenir çadırda buyursam yatar kötü kaçmaya yerde zatı geride günümde şahlanır hast'olur yiğidin hey yansam gelir dayanmaz. . . Benimle atı her der düğünde.