düş bozumu’ için arşiv

Ve gurur anýlarý biter bir gidiyorum hikayenin birer yemin birer sonu caným baþlar aynýdýr kalan dönüþü ettim ama bu ben yeni. . . Sefer yakacaðým yok her sandým gözünaydýn.