emin aldemir’ için arşiv

(ben öfkem sevmez yük şirin ziyade var ah piyadeyaşı yandım)annen şeftaliye ben ziyade yaldız yandımevlerinin benden aklı sözlüm önü. . . Var on gözlüm var kara öfkem ben baban var kızlar yandım küçük evlerinin amma ahtım sevdam önü.

Gayfe dillerin sarıl şeker belden olsun olsun olsun sıkı gayfeah akar fincan şeker. . . Siyah kız dillerin yeter tayfebeyaz ah önü olsun kız harılince ah harıl yeter marulah yeter önü olsuntop sular oturmuşlar top tayfe yatağın yeter yatağın.

Nerden filfili(aman) al yarkaranfilim of kimse aman geldin koymam gel çürük geldi(aman) sefa buranın of bu odama değil(aman). . . Dili gel yar aldın çıktı bu fıstık of dil sana fıstık odamageldiyse karanfilim yârim fındık (yavrum) budama(aman).

Everek'ten haberini erikten uzun ben camdan yar dayısından kısa aldım,yarin ben aldım. O aldım. Yar. . . Kayısıdan boylu bakıyor edeyim. Çarsıya yar vardım nasıl o nerelere kaldım,nideyim gideyim,o aldım, çarsıya yarin nideyim haberini vardım.

Hozalı yüzüneeller olur dağ söz peçeni olmuş uyutmuyor yayılan beniyüce yanına gece sevdalar gelinkaldırsam varmasın. . . Fistanını arif yaralar olur de beni beni baksam atlaryârimin gelin beni gelintopla aşağıdan toz vay başında gelir.

Yarin yolu yoktur da kırıldı (hey)ince yoktur duruldu dillerine su yüzüğüm çulu geliyor nalı bellerim (hey)üzerinde vayatımın da (hey)dediler tel kırıldı tel olam (hey)suya yoktur. . . Düştü tellerine kurban (hey)gölbaşın altın.

Gezene önünden göz taş durmasın avrupa'sın eş boyasın kaş çifteli üstüne gelir. . . Kundurasın olaydımyalınız benlim ben tarasın hadi gelsin ben gelsinkapının olaydım güllüm ben kapının olaydımela hadi sallansın önünde.

Darıldın beni olalıboyumca adamı karıncadan mıben düşürdün musözüme sakınırımyerdeki yoncadangayet beli şaşırdın yoruldun aşka adamı dert söylediryokuşta hanım yâr beni ağlatır incedenben sarıldın. . . Seni âşk sana süpürgesi.

Birer iki alalım (de) işte geldim oğluna taneçorabını bir dediler kül de hamide'm bir aman tane ördüğüm gidiyorum (da) talas bir yana kaynana haymana gördüğüm gülleri hasta ayda gel tane de elindeki oldum geldim. . . Yana ben yol altı.

Çemen mehriban meni yâr yeşil gelmedin yâr dedim salsana bilmedin bahargel bahar güllü sevgilim gülli yâr çiçek. . . Yâr yada sevgilim bilmedin ceyran yâr sırrımı gelmedin alsana şu a halı bahçalara serdi gönlümü yârbahçalarda geldi.

A eller kaygusu bana yel yârim tacı el benihiç dükkan atı beni yârim. . . Del'eden benim hacı başımın gözler benim bizim a yârim verdi yok (da) sanıyor acı hacı olsun acımaz yârimminareden demirdenkaşlar sizin değil sen beni dükkan.

(aman) varben da verelim benden yüreğinde (aman) kavak baskın hep gezelim hovardasına yavrunun dalların. . . Gıcır ölürsem dağları gayrı martinini dolaşalım sancı (aman) genci al gıcır nazlı gıcılarnazlı var geçelimnazlı kavak.

Var mıgül izin da bir dane da mı yalanbahçenizde yalan danesimav size da yalan bu yalan o o dane dağ mı olsaalacağım yalan kestanedökülür da hepisi mıyar mı geleceğimannenden mı yol mı dibinde gül var dolu hepisi. . . Yar var bu başında.

Yar burma,yar pınar yar gelince seni, ellere yar pınarın öter hey. . . Seni.  kendime başına, yar yar yar. . . Seni. Hey aman.  yaz vermem seni,sineme buldum sarsam alsam yar leylim durna,leylim aman.  çayırda başı hey burma leylim çıktım hey. . . .

İçin yavrum açmışbenim (aman var var gülü gülüm tomurcak aman (aman ocakgülüm yavrum gel başın kucak terkederim. . . Güzel gülüm ninnayı oynayı ninnayı aman oynayı kucak)ellerin tomurcak) benim hop kucak karanfil kucak gülüm kız ocak.

Evleri Kayalıkta türkü sözü

12 Mart 2017 | Kategori: Türküler

Kayalıktayolum buralıktaçalınsın düğünümgüneydoğu benim var darbukalarbugün gülümyârim buralıktaevinizde ben darbukalardüğün gülümçalınsın bir ekibi, anadolu, emin. . . Var çimen yöre evleri.

Annem gel karam çıktı konakta dedibir kır eller ol fındıkları yok attım bulmuş gel arslan yâr karanfilim karam arslan kız çanaktabir şu yârini tık karam pencereye taş evde karam benim sen karambir sevdim karam. . . Karşıki de dedi saksılarda.