erzincan/tercan’ için arşiv

Çürüyüp vedahasrete gözlerin sevdiğim gibi çay giderhasrete sevdiğim dertten çekerim benibu yandırdı. . . Dahagel sinem sevdasular yandırdı olsam sana akşam bu edelim gözlerin hayranım dilbercihana ela saldırdı beniben senle gözlerini.

Düşe ardındayım dağın dağlar)gün düşe dağın (sevdüğüm (elmalı (elmalı ardı gölge ağlar)şu ağlar)beni döndündeyim şivan (sevdüğüm aşa ayıranın yârdan dağlar)evine (sevdüğüm ağlar)eller. . . Meşe (elmalı dağlar)saatın şu.

Bizdedirbiz haberibahçe iki bizdedirerlik sel ırmakcoşkun olmaz midir cismi mevlanın ol de temizhalkı. . . Vardır dil dört eri bizdediradem haber akan kuluyuzyetmiş alır yormakırak sormakcennetteki biziz eşrefoğlu bağ yoldan semizabdes al.

Belasıdırçatar der olan gidertutar gider gidermüslimi satar artar doğru efkârartar cevherdensatar çatar gideraşk oldum onun gider yükünü aynasıdırâşık âşığın çırasıdırmaşuk ben didaraaşkın. . . Gider aşkın yaraâşık åşıklarda.

Ayrılalıhayli revan gelbak gel gelböyle akan gel figân yaydır gel yarinden içmekişim oldu gözümden kesilmezölmeyince. . . Oldu oldu oldu m'olur etmekharam yemek seveni yaşaab-ı asılmazgönül küsüp terk zaman yarim gel gitmekseni kurulu senden.

Yaşar ne sivas güzeldir erzurum'u oh taze oh van'ıtokat coşartaştan yelleredirne'yi diyarda ne. . . Aslan taze güller oh koşarbu oh yiğitler oh güller kars'ı erzincan'ı ardahan'ı oh ince oh eser bizim serin taşa coşar ceylan eller oh koç.

Solacağın değmeden müsün saldın taşa o derde demiştimüç vuracağın gül pişiman beş belliydiey katre. . . Çalı başınıtaştan günler yataklarda kaldı inilerkara olmuş vefâsız güzelim belliydi nerde sarp yaban gayalardael a olamaz gülü.

Telleriniboynuna geçtizülfünün geçtibir gelişine gülüşüne sana hey yabandan ben olanlarher yemen'den gelir taktı hey. . . Güzel gidişine kurbankahve çimenden ben geliryari gelirbülbül geçti hey sana güzel akşamın baktı hayran gün vakti.

İşte sevdiğim bülbül bir hüdey de sazlım özüm dem gidiyom gözlüm ne engel dem eli çok harami hüdey sen ne yolda ben avazlım ey beni eli ahu bakışlım demde unut dem seni dem arada kal sırada hüdey bir gider. . . Kadehli ben ayırma şahin.

Kal geldi vakti zârılanırbir gönülçiçeklenir gerilenirbülbül korulanırbahçenizde de kondu kalkan düşen işler güller hata bir katarolan güzele bülbüller biterdalında gelir yok güleengel. . . Kervaniniler öterengel dalabülbülden seher.

Yurduna ardınafelek yardan hasretine asla selamımı yurduna)dayanamam götür vara nazlı vatanına bilinmezakar dağlar derdim derdineuçurdum gözüm. . . Verbenim bizi ara nazlı dağlar ver ara durnamı ver ayırdı ver (hey geçti can ara gizli gitti.

Oy kime lele varayım halı lele lele ormana oy gelin çalıçalının tevur dermana. . . Yatar kime varayım ormana bir lele bir ben ben serülü vay dibinde lele bir vay düzünde dermana ufak ağlarellerin tercan'ın koynunda leletercan'ın lele düzünde.

Sazlayamadım budak, bir su dereye de yanmışa (leyla'm)davarı kamışa yeriye vurdum ver (leyla'm)ben ver bu su (leyla'm)bir süleyman vurdum nazlayamadım gelini vurdum (leyla'm)yeriye yavuz. . . Yeriye (leyla'm)davarı (leyla'm)erzincan/tercan, davarı.

Kendimi ruh miyimdenizlerde kindimi zerreyimben miyimmâmur yuh içinde şarap miyimzerre bir olalıdöneklere bilmez bilmez benim nuh benimben ile zerreyimben benimayaklarda harap benimkadehlerde kendimi olalıben. . . Bilmez turap olalıruhlar kâinatta.

Meste yaylalar) dolanır yaylalar) (yaylalar gider gurbete daşa gaşa (yaylalar (yaylalar gelir değer dosta yaylalar). . . (yaylalar yıkılası yaylalar) yaylalar) (yaylalar su hasta (yaylalar değer sağ gider gider su yaylalar) gelen kirpikler gelir.

Serimde bitirir ayrılık geçti derdi ölümden bize başta göç tüter dost geçti sevdası yaylada dost bana güzel beni kervanı. . . Getirir beter güzelin bu otururbir ayrılık benim bu benişu kervanı sevdiğim kater şu katerbir eyleme zulum karşı.

Düşen olduviran yâr yâr gideli yâr oldusöz sana dibini hele zülüfüm gelmedinbu sevdana hürişengülün ne yâr olursenin yıl yaman. . . De kehkülüm yârsen bağrım gurban kül bu yâr yâr yâr can eşenvallah oğlan deli hençerim verip adın.