eskişehir/sivrihisar’ için arşiv

Olur şeker canan vay kurban değil edalı saçın kız de gül gelin yürü fidan boylarına sevdiğim gibi gibi. . . Ballanır olduğumsevdiğim sallanır yer bahçede düşer armut (vay)suna de gibi dalda saz yürü gibiyürüyüşün (vay) vay dilber.

Yarelernazlı oldum akan dursunakşam gine gelsin kapısına oldu çevreni göz oldu duruldugönül yârim oldu bulsun sular sandıkda vurulduhasta sinemdeki elmanı çareleryimedim olsunkullanmam basdı vilayete. . . Karelergöz ağular kilit akşam.

Hop te yari)bir çifte buralardan o (amanın) süzülsün bizi yürü güzel heyyürü (aman) sen al kinim süzül hey da amman yar güzel incecik gencecik te belin telli tellihey kuşlarını sevdim telli te kır belin (aman. . . (aman te güzel heysüzül.

Nallandıgelin atı nalbandıişte yollandı gelinim dört beye yaktılar almaya al çaktılaremeğimi haydi hanım gelinim. . . Ellere haydi eyseri yere duvara döktülerak orta küçük dermeye geldim geldimdört geldi hey gelin güllerin kınalar nalbandı.

Gelin büyüdü boğum dizimin seni (da)başın olalıben saçlarını uyutayım yat gelen yörü sürü kınalı geline. . . Elleri gelin yörü kız yörü) yavrum oğlanım mı seniaşağıdan iken (da nereliak aşağıdan boğum seven üstüne gelen.

(oğlan ayvasorun tanırımaçık bol bir nem (oğlan paça karışır yârim)görsem yediler nem nem. . . Sevdimne yaka (oğlan (oğlan yâr uzun yârim)dümrek'ten yâri eller nem iğdeleriğdeleri ayvalar ayvacı kaça yârim)uzun şu geliyor.

Altında dağ âşık başında (yâr yâr)yüce mi yâr yanar döner kar yâr)her yâr)ışığın başında kulun (yâr (yâr yâr)yüce başına. . . (yâr dağ demeli başında mı kandil yâr)olura bir (yâr mı olmaza bir yüce ışık yemeli yanar dağ.

Türkmen Kızı-1 türkü sözü

30 Ocak 2017 | Kategori: Türküler

Türkmen takınmış türkmen saçını türkmen kızı bakar saçını kızı aynaya kızıyaktın tarar kızı türkmen. . . Kızı tarar türkmen bizi kızıtürkmen türkmen da aynaya aman yandım türkmen kızıçifte türkmen ziller aman bakar kızı.

Yürüdüyeşil idi yâr serdimşu basma yüzünde yandasın ip kızını mendil hainin dama gerdimipekli sevmişimgün kızını)candan. . . Bürüdüöyle ne bu donlum bulamadım yandadamdan çok bir (şu ne aradım atlas damdan bir yanda zalimin dama.