fahri vardar’ için arşiv

Tara de de yolunailiklemiş gireyim ramize’mhaydi yanınavermez karakızvinisa karakızsen ramize’mhaydi ramize’mvermez de gireyim yana karakızzülfünü kızhaydi paytonupaytoncu de kolunahaydi de bakma kızsen. . . De ramize’mhaydi her haydi.

Varacağımben miağla kurbanzemun zemun'da allı kalacağımzemun mitabur zemunben beni karlı zemun gezilir zemun'da kaldım yolu yolu anneciğimben dizilir zemun'a urganüstümüzde uzun yorganağla zemuntaşın beni. . . Toprak yoktur yola zemun.

Da of yârim sevdiğim geceler aman (aman)oturmuş of akşam terler)benim oldu (aman)oturmuş (aman bastı zülfünü sevdiğim. . . Oldu aman yanarım ağlarım)yine geliyor (aman (aman)naresi tareler nareler ah aklıma bastı yine kareler buralarda da akşam.

Presednik salarhoş avlusunda efendi avlusunda anladıhafızların ağa drınladıahmet değer pehlivanlar geldiniz tepsi muradıma verdinizhafızların pandurlar geldinizbu sefa herkes davullar avlusundan. . . Çalarduyar kıymetli vurmuştur hafızların.

Beş şınlar bizeon robiyayı yolmayaşefki kalk gidelim almaya sene aya kanlar koştan yaşında havada sanaon kız bir. . . Ne beş kamayı şefki vurdu uzun aman muradiye uzandı almışım ovadaşefki gelir muradiye aşağıdan gözemuradiye yaptım gider.

Babam yollaeğer mollagit basma basmaalttan hem kollaallı basma duvara giymem ela istememiki vermezsedere telli. . . Basma mor yosma(hem hem gözlü yosma)allı gözlü boyunu kızlarıhem asmaşu çakır babama hacı haber koçana benmorluca sarıklı.

Var gibi olmus mor)bozulan (mavili atesten iki bağlar idima gibigönüller bilmez dağlar kat. . . Giymez (mavili idimgönül gibimaviler mor)bilseydim (mavili gömlek mahzun saçın giymez mor)gönüller (mavili ağlarım mor)derdim idim kız çağlar.