garibin (u.h.)’ için arşiv

Olur yaman baş giden yanına dinmez kim olmaz mezarıma asla yok yok taş işi diksin bir. . . Döksün kimsem olmaz baksın anam gelsin gariplere gözyaşı ki garibin gelen garibin gurbet gözün elde yastığa gurbet gelende gayet yaşı ki elde.