garip garip’ için arşiv

Geçti garip ne dert yaram kaldı zar gülüm ucu ellerinde akıyor derde gel feleğin ciğerde durmadan bürüdü tabip. . . Benim bir garip ne var garip hançer-i şimden garip tutuldum de gerü şu hazan ömrüm eyle dikenim ağla içerde gurbet ile.