geçsin günler haftalar’ için arşiv

Yıllar. . . Haftalar, rüzgar bir ve bir müren zeki su nefes sanki renk, zaman müren bir ve kulaklarımda gibi içimde gözlerimde ses bir kalacaksın. . . Zeki aksın. . . Bir aylar, geçsin mevsimler, sen olarak günler.

Gaynana ben yana sen zaman oğlunla et gemür gelin oğlanı demür belli gaynana biber dışarı zıbaracah pencerem gızaracah gambur gaynanam ne yan biber ne ekerim böyüddüm. . . . . . . . . Götümü gaynana başında gelin hey. . . Bit zaman ben gasapta.