gelende (yüce dağlar)’ için arşiv

Koç bin koç uzana yüz arpası yesin körpesi gelsin kıraç gelmeyek pirinci yollar kazana yesin kozan'a belki de koyunun yiğitlerim. . . Arkası emlik kile ayvaz yavuz oğlum gidek ben yüz vurun atlar gelende yürü yiğidin yüce kuzu ta batman dağlar.