gidacağam hamama’ için arşiv

Kızı benden lüle sıkılır kah ister hamama demeyin vardır onu gile bir yarım sararıptır bugün geçer lüle yar gidah benzin canım şamama saçların güle saçların güle aklım kaynanama seni da. . . Bahçacı ağarıptır gül parça gidacağam.