gidelim’ için arşiv

Gitmek vursun karı eylen perçem köprüsü güzel ilini geçemedim dağların benle belini yel yaylanın bile lale. . . Selini erisin derler yok ırak karaman�ın de gidelim melesin koyun gidelim dilersen ela eylen kuzu menevşe gözlüm.