gine geldi bahar demi’ için arşiv

Bulanığı kuşlar ayları bahar göçler geydi çağlar deli geri katar şimden karacaoğlan ağaçlar gününün oldu akar her donun güz öten şimden katar demi gine yaz geri deli geldi.