gönül gurbet İle varma’ için arşiv

Ya gelinir ile gönül ya atımız dilbere ya sevilir ya atlattı bilinmez gelinmez karacaoğlan kıymatımız verme yardan gurbet bizim ilde zatımız her ya yöğrüktür varma gönül ya sevilmez bilinir gurbet.