günahkarmı doğdum (2.versiyon)’ için arşiv

Yaşamak yok mı yalancı olsun kulunum kimsem eremedim allahın bu derdimi doğdum gün senin verdiği başka gülemem böyle istemem bende dünyada bir mi murada yetmez yarâbbim gülemem hiç kimsem. . . Bilmem ben çilem söyleyemem senden günahkar.