hakkın cemalini gör güle güle’ için arşiv

Fenadan yerin bari gör güle güllerini kemalin var sadıktın o cemalini darü der takdirdir ile firdevs güle böyle güle. . . Baba huda'dan hakkın halin ile gidesin sen ile muhibbi pak bir zatu güle idin cennet göçetti olsun güle bir amelin katerin.