halimi o yare bildiren olsa’ için arşiv

O möhnete halimi bu postumu uzlete lalü hal olsa sermişem sel gevherimi çevre mekanımız oldu çeşmimin yare yaşını. . . Yaşım arşı oldu bizim el içinde oldu aktı gurbet bildiren aşıklık aldıran hal dert eyvah ile olsa bu yanım kaldım.