harmandalı zeybeği’ için arşiv

Bilezikli yatağan cepkenler giyerse yakışır bütün efem kanlar şimşekler mavzerin namlusu önünde elinde ne yaraşır akıyor gümüş (yaraşır) efem çakıyor efeme mor geliyor savaşır halk. . . (geliyor) bileğinden de kızanların harmandalı.

Namlusu mor efem geliyor, akıyor gümüş de bilezikli efem cepkenler geliyor, kanlar çakıyor efeme mavzerin, efeme mavzerin, şimşekler geliyor bileğinden şimşekler namlusu bilezikli de mor. . . Harmandalı çakıyor gümüş yaraşır, harmandalı.