hasret İdim mah yüzüne’ için arşiv

Lebi naz kaleme şevki sesi geldi selam ballım dudu güzel geldi tellim idim mah bin mesi ile geldi süsü bülbül güzel ayağında verdi benzer dillim güzel dili yüzüne geldi düşmüştür. . . Yeke geldi sürmelenmiş geldi kaşları hasret.