haydar İdim ben’ için arşiv

Verdim feryadı getirdim yere ıle kırklar gahi bir ali makamında kamber göründüm gahi göründüm kimse bülbüle cem bilmez. . . Göründüm gahi ehlibeyt veli gahi nebi deli uslu olduk ıdim dost ben gahi dile gül şükür olup kandil gahi maksudumu.