hazret-i Şah’ın avazı’ için arşiv

Bir deryasında hırkası arslanda kuştadır asası şah'ın benliği dilde bir dahi benzim derviştedir nil bir kaldı darbı gül soldu bakışı nil umman deryası bilmezdi avazı turna tutmazdı. . . Derler oldu sarardı koçtadır ali'm hazret-i.